Majoituksen varausehdot ja -säännöt

Lauhansarvi noudattaa mökkilomapalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Lauhatuotanto Oy:lle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

 

 

Huvilan käyttö

 

Varaus- ja maksuehdot

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on lomakohteen nimi- ja osoitetiedot sekä ajo-ohjeet. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus  maksetaan  viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.  Ennakkomaksu 50 % mökin hinnasta, tai enintään 350 e, voidaan laskuttaa varausta tehdessä. Laskussa on seitsemän päivää maksuaikaa laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 9 viikkoa tai enemmän, summa laskutetaan kahdessa erässä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua. Mikäli varauksen alkuun on alle 9 viikkoa, laskutetaan koko summa kerralla.

Mikäli varauksen alkuun on 20 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa kerralla ja lasku voi erääntyä 2 vuorokauden kuluessa varauksesta.

Mikäli varauksen alkuun on 7 päivää tai vähemmän voidaan laskun eräpäiväksi laittaa sama päivä.

Jos varauksen maksaminen laiminlyödään, Lauhansarvi voi perua varauksen siitä erikseen ilmoittamatta.

Huvilaa ei varata eikä luovuteta alle 18-vuotiaille. Ilman vanhempiaan olevien alaikäisten tulee toimittaa vanhempien kirjallinen lupa 7 vuorokautta ennen majoituksen alkamista Lauhansarveen. Luvassa on oltava sellaiset yhteystiedot, josta vanhemman saa puhelimella tavoitettua. Poikkeuksen tekevät esim. urheiluseurat ja vastaavat, joilla on mukana riittävä määrä valmentajia ja valvojia.

 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut. Mikäli asiakas osoittaa luotettavasti, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu ja toimitusmaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan myytyä toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Lauhansarvelle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimistomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Lauhansarveen ja asia on selvitettävä luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomamökkiä tai loman ajankohtaa), on Lauhansarvella oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 e. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia voidaan pitää aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

 

Lauhansarven oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lauhansarvi voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen tai ohjeiden vastaisen toiminnan takia, niin maksuja ei palauteta.

 

Huvilan käyttö

Mökki on vuokraajan käytössä tulopäivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikkovuokrassa vaihtopäivä on perjantai.

Vuokraan kuuluu käyttöoikeus mökkiin, saunaan niiden varusteisiin ja pihapiiriin. Mökissä on valmiina astiat, kalusteet, patjat, tyynyt ja peitteet. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet tai vuokraa ne erikseen Lauhansarven vastaanotosta. Polttopuut, sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan.

Kello 21 jälkeen mökissä voivat olla vain henkilöt, jotka ovat täyttäneet matkustajailmoituksen ja ovat siten asukkaita.

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle vastaanotossa. Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset alkaen 100 e.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan. Vuoteissa on käytettävä aina lakanoita ja tyynynpäällisiä, myös makuupussissa nukuttaessa.

 

Siivous

Asiakas vastaa mökin, saunan ja niiden pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja luovuttaa ne siivottuna. Siivouksen voi myös tilata ennakkoon Lauhansarvesta. Mikäli siivousta ei vuokra-ajan päätyttyä ole suoritettu tai on suoritettu puutteellisesti, peritään siivousmaksuna alkaen 80 e / mökki. Siivouksessa mökki on jätettävä moitteettomaan kuntoon kaikilta osin.

Tupakointi on kielletty kaikissa mökkien sisätiloissa. Mikäli mökissä on kuitenkin tupakoitu, laskutetaan todelliset siivouskulut asiakkaalta. Kustannukset koostuvat mm. tekstiilien pesuista, seinien ja pintojen pesuista ja mahdollista seuraavien asiakkaiden varauksien peruutuksista. Tämän johdosta kustannukset nousevat hyvin korkeiksi.

 

Henkilömäärä

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä vuodepaikojen perusmääränä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Kaikkien mökissä olevien tulee täyttään matkustajakortin tiedot vastaanotossa. Ilmoittamattomista ylimääräisistä henkilöistä peritään 25 e  / hlö / vrk.

Asuntovaunun, -auton tai teltan käytöstä on ilmoitettava etukäteen vastaanottoon ja suoritettava hinnaston mukainen maksu. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä  ja lemmikkieläimiä saa vain tuoda mökkeihin, joissa se on sallittu.

 

Vahinkojen korvauksen ja ylivoimainen este

Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille  tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Lauhansarvi ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Lauhansarvesta, ja jonka seurauksia Lauhansarvi ei kohtuudella voinut estää. Lauhansarvi ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai -eläimistä.

 

Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana vastaanottoon. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Lauhansarveen. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Lauhansarvi eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Sovellettava laki

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kauhajoen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Oikeus hintojen muutoksiin

Lauhansarvi varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Lauhansarvella on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.